Vi installerar färdiga Övervakningssystem.

Det sätt vi arbetar på grundar sig i ett besök där vi tillsammans går igenom just era behov. Vi tar då mått m.m. för att kunna återkomma med en offert.

Övervakningskameror ett av de mest effektiva alternativ som finns till att förebygga brott. Men kameraövervakning är inte bara användbart för att förebygga brott, den är även ett bra hjälpmedel i den dagliga verksamheten- t.ex. för att se vem som kommer på besök, lantbrukaren håller enkelt koll på sina djur m.m. Vi arbetar med flera olika märken för kunna anpassa lösningen för er.

Intresseanmälan