Skapa ditt supportärende.
Vi föredrar mobil nr.
Har du viktigt data, skall du alltid säkerhetskopiera detta löpande. Holodeck tar inget ansvar för förlorat data i samband med med arbete. Kostnad kommer att debiteras per minut eller timme vad vår konsult finner lämpligt för utfört arbete enligt aktuell prislista hos oss. Vi väljer konsult som kontaktar dig primärt genom din felbeskrivning.

Du kan förbereda din support genom att göra material såsom inloggningsuppgifter tillgängligt, Installera vår fjärrsupport mm.